Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları

0
45

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçinin tazminat alma hakkı genel olarak bulunmamaktadır. İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, iş sözleşmesini fesheden işçi, haklı bir sebebe dayanmadıkça kıdem tazminatı alamaz.

Ancak, bazı özel durumlarda kendi isteğiyle işten ayrılan işçi tazminat alma hakkı kazanabilir. Bu durumlar şunlardır:

1. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma:

Evlenme nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılmak şartıyla geçerlidir.

2. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma:

Emeklilik şartlarını sağlayan işçiler, emekliliğe hak kazanmalarını takip eden 1 ay içinde işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler.

3. Ağır Hastalık Nedeniyle İşten Ayrılma:

Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinden birinin tedavi edilemez ve iş görmezlik derecesi %60 ve üzeri olan bir hastalığı olması durumunda işten ayrılan işçiler kıdem tazminatına hak kazanır.

4. İşyerinin Değiştirilmesi Nedeniyle İşten Ayrılma:

İşveren, işyerini uygun bir sebep olmaksızın başka bir yere taşırsa, işçiler tazminat alarak iş sözleşmesini feshedebilirler.

5. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranması:

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması durumunda işçiler tazminat alarak iş sözleşmesini feshedebilirler.

6. Mobbing Nedeniyle İşten Ayrılma:

İşyerinde mobbing olayına maruz kalan işçiler tazminat alarak iş sözleşmesini feshedebilirler.

7. Haklı Fesih Nedenleri:

İşverenin iş sözleşmesine aykırı davranması veya işçinin kişilik haklarını ihlal etmesi gibi durumlarda işçiler haklı fesih hakkını kullanarak tazminat alarak işten ayrılabilirler.

Tazminat Hesaplanması:

Kendi isteğiyle işten ayrılan ve tazminat alma hakkı kazanan işçinin tazminatı, son brüt ücretinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanır.

Örnek:

Bir işçi 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış olsun ve son brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu işçi yukarıda belirtilen şartlardan birine dayanarak işten ayrılırsa, tazminatı şu şekilde hesaplanır:

5 yıl x 30 gün/yıl x 5.000 TL/ay = 75.000 TL

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kendi isteğiyle işten ayrılan ve tazminat alma hakkı kazanan işçinin, işverene yazılı olarak istifa dilekçesi vermesi gerekir. İstifa dilekçesinde, işten ayrılma nedeninin haklı bir sebebe dayandığı açıkça belirtilmelidir.

Ayrıca, işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi de gerekebilir. İhbar tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre belirlenir.

Daha detaylı bilgi için:

  • 4857 Sayılı İş Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3201&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: https://www.csgb.gov.tr/